0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
International
Ukraine Win Cup
Akimov, Igor
-
-
Fashchevskiy, Ivan
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۰
Gnesnyy, Dmitriy
-
-
Fashchevskiy, Ivan
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۰
Kovalenko, Vladislav
-
-
Pisklov, Sergey
بازی شروع نشده است
۰۱:۲۵
Fashchevskiy, Ivan
-
-
Akimov, Igor
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Pisklov, Sergey
-
-
Krol, Yan
بازی شروع نشده است
۰۳:۴۵
Akimov, Igor
-
-
Ptitsyn, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۵
Krol, Yan
-
-
Chetverikov, Oleg
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۰
Pisklov, Sergey
-
-
Kuzmenko, Vladimir
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۵
Pisklov, Sergey
-
-
Kovalenko, Vladislav
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۵
Grushko, Vadim
-
-
Paniotov, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
Pirveli, Rodion
-
-
Naida, Alexander
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Streblyanskiy, Stanislav
-
-
Tarasenko, Valentin
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Yurchenko, Gennadiy
-
-
Metla, Alexey
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Grushko, Vadim
-
-
Naida, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Samoylov, Vladimir
-
-
Tsubera, Roman
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Streblyanskiy, Stanislav
-
-
Popovichuk, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Yurchenko, Gennadiy
-
-
Samoylov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Strelets, Vitaliy
-
-
Streblyanskiy, Stanislav
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۵
Trofimov, Nikita
-
-
Shcherbak, Denys
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Paniotov, Aleksandr
-
-
Pirveli, Rodion
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Metla, Alexey
-
-
Tsubera, Roman
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Tarasenko, Valentin
-
-
Popovichuk, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
Popov, Anton
-
-
Yolkin, Anton
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Naida, Alexander
-
-
Grushko, Vadim
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Tsubera, Roman
-
-
Yurchenko, Gennadiy
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Popovichuk, Evgeniy
-
-
Strelets, Vitaliy
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Popov, Anton
-
-
Shcherbak, Denys
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Naida, Alexander
-
-
Pirveli, Rodion
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Metla, Alexey
-
-
Samoylov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Tarasenko, Valentin
-
-
Streblyanskiy, Stanislav
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Trofimov, Nikita
-
-
Yolkin, Anton
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Tarasenko, Valentin
-
-
Strelets, Vitaliy
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Grushko, Vadim
-
-
Pirveli, Rodion
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Tsubera, Roman
-
-
Samoylov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Yolkin, Anton
-
-
Shcherbak, Denys
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Popovichuk, Evgeniy
-
-
Streblyanskiy, Stanislav
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Paniotov, Aleksandr
-
-
Naida, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Trofimov, Nikita
-
-
Popov, Anton
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Streblyanskiy, Stanislav
-
-
Strelets, Vitaliy
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Popovichuk, Evgeniy
-
-
Tarasenko, Valentin
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Stasevskyi, Oleh
-
-
Plakhteev, Nikolay
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Gimadeev, Ruslan
-
-
Pogonov, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Cherkas, Aleksandr
-
-
Tabakov, Anton
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Voytenko, Evgeniy
-
-
Stasevskyi, Oleh
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Tabakov, Anton
-
-
Surzhik, Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Pogonov, Alexander
-
-
Buluy, Sergey
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Chikalov, Yuriy
-
-
Tabakov, Anton
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Kovalenko, Oleg
-
-
Naumovich, Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Deynega, Maksim
-
-
Kalenik, Sergey
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Gatsenko, Dmitriy
-
-
Maleev, Yuriy
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Stasevskyi, Oleh
-
-
Rodin, Aleksey
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Kovalenko, Sergey
-
-
Deynega, Kirill
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Naumovich, Vladimir
-
-
Gatsenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Maleev, Yuriy
-
-
Cherkas, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Gimadeev, Ruslan
-
-
Stasevskyi, Oleh
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Kovalenko, Sergey
-
-
Kalenik, Sergey
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Surzhik, Vladimir
-
-
Chikalov, Yuriy
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Tabakov, Anton
-
-
Kovalenko, Oleg
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Buluy, Sergey
-
-
Plakhteev, Nikolay
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Deynega, Maksim
-
-
Kovalenko, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Kovalenko, Oleg
-
-
Surzhik, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Cherkas, Aleksandr
-
-
Chikalov, Yuriy
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Voytenko, Evgeniy
-
-
Buluy, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Maleev, Yuriy
-
-
Naumovich, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Gatsenko, Dmitriy
-
-
Tabakov, Anton
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Deynega, Kirill
-
-
Kalenik, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Rodin, Aleksey
-
-
Gimadeev, Ruslan
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Tabakov, Anton
-
-
Maleev, Yuriy
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Naumovich, Vladimir
-
-
Cherkas, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Deynega, Maksim
-
-
Deynega, Kirill
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Pogonov, Alexander
-
-
Rodin, Aleksey
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Naumovich, Vladimir
-
-
Tabakov, Anton
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Surzhik, Vladimir
-
-
Gatsenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Plakhteev, Nikolay
-
-
Voytenko, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Khorolsky, Vitaly
-
-
Lazebny, Ruslan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Pisklov, Sergey
-
-
Kuvaldin, Bogdan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Smetenko, Vadim
-
-
Vavrenyuk, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Kovalenko, Vladislav
-
-
Kim, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Khorolsky, Vitaly
-
-
Vavrenyuk, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Pisklov, Sergey
-
-
Kim, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
International
Setka Cup
Vilenchyts, Nikita
-
-
Talalai, Igor Serhiiovych
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۵
Kovrikov, Andrey
-
-
Chepurnyi, Artem
بازی شروع نشده است
۰۱:۲۵
Dukhovenko, Oleksandr
-
-
Kyi, Yevhen
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Vilenchyts, Nikita
-
-
Chepurnyi, Artem
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۵
Kyi, Yevhen
-
-
Talalai, Igor Serhiiovych
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۵
Kovrikov, Andrey
-
-
Dukhovenko, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۵
Vilenchyts, Nikita
-
-
Kyi, Yevhen
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۵
Dukhovenko, Oleksandr
-
-
Chepurnyi, Artem
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۵
Kovrikov, Andrey
-
-
Talalai, Igor Serhiiovych
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۵
Vilenchyts, Nikita
-
-
Dukhovenko, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۵
Kovrikov, Andrey
-
-
Kyi, Yevhen
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
Chepurnyi, Artem
-
-
Talalai, Igor Serhiiovych
بازی شروع نشده است
۰۶:۲۵
Vilenchyts, Nikita
-
-
Kovrikov, Andrey
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۵
Dukhovenko, Oleksandr
-
-
Talalai, Igor Serhiiovych
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۵
Kyi, Yevhen
-
-
Chepurnyi, Artem
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۵
Matiushenko, Andrii
-
-
Mishchenko, Alexander
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۵
Shyndel, Igor
-
-
Kovalchuk, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۵
Chelpanov, Serhii
-
-
Mishchenko, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۵
Matiushenko, Andrii
-
-
Shyndel, Igor
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
Chelpanov, Serhii
-
-
Kovalchuk, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
Shyndel, Igor
-
-
Mishchenko, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
Matiushenko, Andrii
-
-
Kovalchuk, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Chelpanov, Serhii
-
-
Shyndel, Igor
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Kovalchuk, Oleksandr
-
-
Mishchenko, Alexander
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Chelpanov, Serhii
-
-
Matiushenko, Andrii
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
Mishchenko, Alexander
-
-
Kovalchuk, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Matiushenko, Andrii
-
-
Chelpanov, Serhii
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Paksiutov, Serhii
-
-
Khurtak, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Reva, Vadim
-
-
Kovalenko, Ihor
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۵
Buianover, Hennadii
-
-
Sydorenko, Andrii
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
Paksiutov, Serhii
-
-
Kovalenko, Ihor
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Sydorenko, Andrii
-
-
Khurtak, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Reva, Vadim
-
-
Buianover, Hennadii
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Paksiutov, Serhii
-
-
Sydorenko, Andrii
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Buianover, Hennadii
-
-
Kovalenko, Ihor
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Reva, Vadim
-
-
Khurtak, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Paksiutov, Serhii
-
-
Buianover, Hennadii
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Reva, Vadim
-
-
Sydorenko, Andrii
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Kovalenko, Ihor
-
-
Khurtak, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Paksiutov, Serhii
-
-
Reva, Vadim
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Buianover, Hennadii
-
-
Khurtak, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Sydorenko, Andrii
-
-
Kovalenko, Ihor
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
International
TT Cup
Zaitsev, Andrii
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Semenets, Oleksandr
-
-
Zaitsev, Andrii
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Dzyabura, Aleksander
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Semenets, Oleksandr
-
-
Dzyabura, Aleksander
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Obidnyi, Oleg
-
-
Maslov, Anton
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Maruschak, Vitaly
-
-
Sukhomlyn, Roman
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Bodnaruk, Eugenius
-
-
Andrischak, Ruslan
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Scherinskiy, Andrey
-
-
Shvidkiy, Vadim
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Salivonchyk, Vasil
-
-
Ivanika, Vasily
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Ivasiv, Volodymyr
-
-
Demchuk, Roman
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Masko, Evgeniy
-
-
Shkurupii, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Maslov, Anton
-
-
Beley, Mykhailo
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Levadniy, Aleksandr
-
-
Tsybulin, Sergey
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۰
Yarovoi, Viacheslav
-
-
Obidnyi, Oleg
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Lytvynenko, Mykola
-
-
Sandulenko, Uriy
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Cherevko, Roman
-
-
Baklykov, Andrey
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Kukava, Nodar
-
-
Tarasov, Yuriy
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Krivenko, Vitalii
-
-
Krasutskyi, Adam
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Treschetka, Mykolay
-
-
Tulenin, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Savenkov, Oleg
-
-
Parahailo, Yurii
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Filatov, Sergey
-
-
Teterya, Yuriy
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Baranovskiy, Sergey
-
-
Kuzyo, Lev
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Veliev, Anton
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Kozyr, Ivan
-
-
Kolos, Maksym
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Korbut, Nikita
-
-
Sapronov, Oleksiy
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Kotov, Viktor
-
-
Kryvyi, Ivan
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Pinchuk, Roman
-
-
Hainovskyi, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Schepanskiy, Yuriy
-
-
Dubrovin, Dmitry
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Zemyancev, Sergei
-
-
Derypaska, Roman
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Kovalenko, Vyacheslav
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Veliev, Anton
-
-
Kozyr, Ivan
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Krivenko, Vitalii
-
-
Korbut, Nikita
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Tulenin, Aleksandr
-
-
Trachuk, Viktor
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Savenkov, Oleg
-
-
Pinchuk, Roman
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Vakulenko, Denis
-
-
Baranovskiy, Sergey
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Kovalenko, Vyacheslav
-
-
Kolos, Maksym
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Kozyr, Ivan
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Matvienko, Sergey
-
-
Krasutskyi, Adam
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Kotov, Viktor
-
-
Tulenin, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Kalyniuk, Dmytro
-
-
Parahailo, Yurii
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Kuzyo, Lev
-
-
Derypaska, Roman
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Kovalenko, Vyacheslav
-
-
Kozyr, Ivan
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Veliev, Anton
-
-
Kolos, Maksym
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Krivenko, Vitalii
-
-
Matvienko, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Treschetka, Mykolay
-
-
Kryvyi, Ivan
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Savenkov, Oleg
-
-
Kalyniuk, Dmytro
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Krivorotko, Evgeniy
-
-
Zemyancev, Sergei
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Kovalenko, Vyacheslav
-
-
Veliev, Anton
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Kolos, Maksym
-
-
Baystryuchenko, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Krasutskyi, Adam
-
-
Sapronov, Oleksiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Kotov, Viktor
-
-
Treschetka, Mykolay
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Parahailo, Yurii
-
-
Hainovskyi, Oleksandr
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Kryvyi, Ivan
-
-
Trachuk, Viktor
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Zenyuk, Andrey
-
-
Zharskiy, Vitaliy
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Vorozheykin, Aleksandr Vasilievich
-
-
Karpovkin, Gennady
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Myagkov, Sergey
-
-
Kutuzov, Oleg
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Lednev, Ivan
-
-
Arutiunov, Ruben
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Pravednov, Andrey
-
-
Bilyuga, Stanislav
inprogress
۱۵:۱۵
Tretyakov, Alexander
-
-
Masokin, Evgeniy
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Fedorov, Dmitry
-
-
Korolev, Semyon
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Zabrodin, Andrey
-
-
Sadkov, Andrey
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Petrov, Vladimir
-
-
Pronkin, Maxim
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Skotnikov, Sergey Yurevich
-
-
Arutiunyan, Artem
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Kasatkin, Vladimir
-
-
Anisimov, Evgeny
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Kasatkin, Vladimir
-
-
Dukhin, Maksim
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Marshalov, Vladimir
-
-
Kolesnikov, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Burov, Sergey
-
-
Ziuzikov, Petr
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Staroverov, Vladimir
-
-
Alekseev, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Balakin, Dmitriy
-
-
Kutuzov, Oleg
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Lyfenko, Nikita
-
-
Kryuchkov, Evgenii
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Anisimov, Evgeny
-
-
Staroverov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Dukhin, Maksim
-
-
Staroverov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Kolesnikov, Dmitriy
-
-
Lyfenko, Nikita
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Ziuzikov, Petr
-
-
Balakin, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Alekseev, Aleksandr
-
-
Kasatkin, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Kutuzov, Oleg
-
-
Burov, Sergey
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Kryuchkov, Evgenii
-
-
Marshalov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Kasatkin, Vladimir
-
-
Staroverov, Vladimir
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Marshalov, Vladimir
-
-
Lyfenko, Nikita
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Burov, Sergey
-
-
Balakin, Dmitriy
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Anisimov, Evgeny
-
-
Alekseev, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Dukhin, Maksim
-
-
Alekseev, Aleksandr
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ziuzikov, Petr
-
-
Kutuzov, Oleg
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Kolesnikov, Dmitriy
-
-
Kryuchkov, Evgenii
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
International
TT Cup, Women
Tatianina, Tetiana
-
-
Telnaya, Galyna
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
Kurtenko, Alina
-
-
Aseeva, Iryna
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Kurtenko, Victoria
-
-
Andrushchenko, Veronika
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵